“Your Home in Good Hands – มือโปรของทุกบ้าน”

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด (SC Able Co., Ltd.)

ดำเนินธุรกิจมุ่งให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทย โดยเป็นบริษัทในเครือ SC Asset ที่ดูแลบริหารจัดการงานซ่อมที่อยู่อาศัยของ SC ทั้งหมด พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการสอน ภายใต้สถาบันฝึกอบรมช่างฝีมือ Able Academy ที่ส่งเสริมสังคมไทยด้วยการยกระดับช่างฝีมือในประเทศ ทั้งในเรื่องความสามารถและการบริการให้มีคุณภาพ
โดยมีนายสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์

Managing Director of SC Able

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด

คุณสุกัลย์ โยธา

Head of SC Home Service

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด

คุณสุกัญญา นรัตถรักษา

Head of Community Management

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด

คุณสุชาติ สาริกานพคุณ

Head of Able Academy

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด

คุณสุชาติ สาริกานพคุณ

Acting Head of Security Management

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด

VISION

เป็นบริษัทบริการหลังการขายในใจชื่อแรกในเมืองไทย ที่ลูกค้านึกถึงและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานระดับสูง ครอบคลุมทุกบริการสำคัญ
เกี่ยวกับการอยู่อาศัย

MISSION

รับอาสาดูแลทุกงานปัญหาที่ลูกค้ากังวลใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง ปัญหาต้องหายขาด ทำงานรวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยทุกระดับ เป็นมิตรแท้ในยามยากเสริมรากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนา ยกระดับ และสร้างมาตรฐานใหม่ ให้งานบริการหลังการขายในเมืองไทย

OUR SERVICES

1. งานบริหารจัดการ, ดำเนินการ, พัฒนางานบริการหลังการขาย และงานรักษาความปลอดภัย

โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน

Community Management

ดูแลบริการหลังการขายลูกค้า SC
ที่อยู่ในระยะรับประกัน

Home Service Contractor

เป็นผู้รับเหมาดูแลงานซ่อมบำรุงสำหรับลูกค้า SC
นอกระยะรับประกัน กับลูกค้าทั่วไป

Able Academy

มุ่งส่งเสริมสังคม พร้อมยกระดับความเป็นเลิศด้านมาตรฐานและการบริการของช่าง ด้วยสถาบันอบรมพัฒนาช่างฝีมือ ทั้งในด้านงานสร้าง และงานซ่อม

Security Management

ดูแลด้านงานบริการ และอบรมของทีมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตามมาตรฐานของ SC Asset

2. ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหลังการขายที่มีศักยภาพ

ในอนาคตบริษัทมีพิจารณาร่วมทุนกับ Innovative startup ต่างๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมในเรื่องงานบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

ABLE ACADEMY

ABLE ACADEMY

Able Academy มุ่งส่งเสริมสังคม พร้อมยกระดับความเป็นเลิศด้านมาตรฐานและการบริการ ด้วยสถาบันอบรมพัฒนาช่างฝีมือ โดยแบ่งเป็น 3 สูตร อาทิ หลักสูตรโครงสร้าง, หลักสูตรระบบไฟฟ้า, หลักสูตรระบบน้ำ และอบรมทีมรักษาความปลอดภัย(รปภ.) พร้อมกับได้รับความร่วมมือจาก
พันธมิตรธุรกิจชั้นนำ

PARTNER

FIXZY

SC Able ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตร ซึ่งเป็น startup ที่มาแรงมากขณะนี้ คือ บริษัท ฟิกซิ จำกัด (Fixzy) ผู้ให้บริการ application ครอบคลุมทุกบริการเรื่องช่างรายแรกของไทย ในรูปแบบของ startup mobile platform เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหาช่างและผู้ให้บริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานในราคาเหมาะสม ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งงานช่างเพื่อซ่อมแซม ติดตั้งและดูแลทุกปัญหาภายในบ้าน ทั้งเรื่องระบบน้ำ ระบบไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า งานโครงสร้างพร้อมงานบริการต่างๆ เช่น ล้างแอร์ ทำความสะอาดบ้านและอื่นๆ

ที่อยู่

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
1010 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร
แฟกซ์
อีเมล

02-521-7178
02-521-7177
contact@scable.co.th