“จุดเริ่มต้นจากความตั้งใจที่ดี”

บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด คือบริษัทในเครือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินงานบริหารด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการบริการหลังการขาย
และงานบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด