Merry Christmas 2022

ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรมวันคริสมาสต์ ในโครงการที่ SCABLE บริหารจัดการ Admin จึงขอนำภาพความน่ารัก สดใส ของท่านสมาชิก และทีมงานมาฝาก และพบกันใหม่กับในกิจกรรมต่อๆ ไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *