ฝากบ้านไว้กับตำรวจ

วันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลปีใหม่
เพื่อการดูแลความปลอดภัยของบ้าน และทรัพย์สินของท่าน ฝ่าย Community Management โดยบริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด ร่วมกับฝ่าย security management จึงได้ดำเนินการประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” เพื่อดูแลความปลอดภัยของบ้านท่าน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สิน
เอสซี เอเบิล พร้อมดูแลท่านในทุกสถานการณ์
ทีมงาน บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
—————————————–
บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
website : www.scable.co.th
FB : SC ABLE
IG : scable.official
Youtube : SC ABLE
Mobile : 092-295-9350
#scable #scasset #นิติบุคคล #Propertymanagement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *